Hoppa till innehåll

Tillkännagivande av kungörelse NTM-centralen i Nyland: Bullerhinder vid Esbogård Ring III (sv 50) och Lappbölevägen (lv 1130), Esbo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör
godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet
genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats
samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar. 

Kungörelsen är publicerad 17.8.2021 i informationsnätet på
NTM-centralens webbplats
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Kungörelsen finns till påseende 17.8.2021. – 23.9.2021. 

Ytterligare information om planen fås av:
NTM-centralen i Nyland, projektchef Kirsi Pätsi, tfn 0295 021 331,
[email protected].

Publicerad 17.08.2021