Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta: Maantien 7495 parantaminen rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie välille Hannulavägen - Fagernäs, tiesuunnitelma, Luoto

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja
maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 11.11.2022 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.

Kuulutus on nähtävillä 11.11.-12.12.2022 välisen ajan.


Mer information ger Mattias Thors från Larsmo kommun, telefon 044 787 7220, [email protected].

Julkaistu 11.11.2022