Hoppa till innehåll

Meddelande om den behöriga myndighetens kungörelse: Förbättring av landsväg 7495 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Hannulavägen - Fagernäs, vägplan, Larsmo

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) publicerar en kungörelse enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller inledande av planering och terrängarbete för vägplanen som nämns i rubriken. NTMcentralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse under minst 30 dagar på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt att publicera kungörelsen i två tidningar som delas ut i området.

Kungörelsen publiceras 11.11.2022 på NTM-centralens webbplats på adressen
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.

Kungörelsen finns till påseende under perioden 11.11.–12.12.2022.

Mer information ger Mattias Thors från Larsmo kommun, telefon 044 787
7220, [email protected].

Publicerad 11.11.2022