Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Valtatien 8 parantaminen välillä Edsevö – Lepplax, Pedersöre, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 21.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 21.4.-20.5.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Teppo Leppäaho, 
puh. 050 3509 897.  

Julkaistu 05.05.2021