Hoppa till innehåll

Meddelande : Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Edsevö – Lepplax, Pedersöre, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) 
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i 
datanätet. Kungörelsen gäller inledande av vägplaneringen och 
terrängarbetet som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om 
ärendet genom offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig 
kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera 
dagstidningar som allmänt utkommer i området. 

Kungörelsen publiceras 21.4.2021 på NTM-centralens webbplats i 
datanätet http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj område Södra 
Österbotten. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 21.4.-20.5.2021. 

Mer information ges av Teppo Leppäaho på NTM-centralen i Södra 
Österbotten, tfn 050 3509 897.  

 

 

 

Publicerad 05.05.2021