Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Valtatie 7 Länsimäentien Helsinki, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 5.5.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 5.5. – 4.6.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa 
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Sami Mankonen, 
puh. 0295 021 309, [email protected]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 05.05.2021