Hoppa till innehåll

Tillkännagivande om kungörelse : Riksväg 7 Västerkulla byteshållplatser och förbättring av anslutningen till ring III, Vanda och Helsingfors, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar på 
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör 
inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i 
rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig 
kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att 
publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på 
webbplatsen 5.5.2021 https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset
Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 5.5.2021 – 4.6.2021.

Ytterlig information fås av 
NTM-centralen i Nyland, projektchef Sami Mankonen, 
tfn 0295 021 309, [email protected] 

Publicerad 05.05.2021