Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelu ja maastotöiden aloittaminen : Liikenteen palvelualueen rakentaminen valtatien 3 ja maantien 132 eritasoliittymään, Vantaa, Nurmijärvi, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 16.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nätuksethtävillä 16.6. – 16.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa 
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Sami Mankonen, 
puh. 0295 021 309, [email protected]
Uudenmaan ELY-keskus, kehittämispäällikkö Janne Kojo,
puh. 0295 021 296, [email protected]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 16.06.2021