Hoppa till innehåll

Tillkännagivande om kungörelse : Byggande av transportserviceområde i riksväg 3 och landsväg 132 planskilda anslutning, Vanda, Nurmijärvi, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar på 
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör 
inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i 
rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig 
kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att 
publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på 
webbplatsen 16.6.2021 https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset
Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 
16.6. – 16.7.2021.

Ytterlig information fås av 
NTM-centralen i Nyland, projektchef Sami Mankonen, 
tfn 0295 021 309, [email protected] 
Ytterlig information fås av 
NTM-centralen i Nyland, Utvecklingschef Janne Kojo, 
tfn 0295 021 296, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

Publicerad 16.06.2021