Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä : Maantien 14315 Kuruntie parantaminen Urheilutien kohdalla, Ruovesi, tie- ja rakennussuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Ruoveden kunta laativat Ruovedelle tiesuunnitelmaa maantien 14315 parantamisesta Urheilutien kohdalla.

Maantietä 14315 (Kuruntie) parannetaan suunnittelemalla kiertoliittymä Kuruntien ja Urheilutien liittymään. Suunnitelma sisältää kiertoliittymän aiheuttamat muutokset Kuruntielle, Urheilutielle sekä jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyihin. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä Kuruntielle suunnitellaan korotettu suojatie Utukantien liittymän pohjoispuolelle. Tarkoituksena on parantaa Kuruntien ja erityisesti Urheilutien liittymän turvallisuutta.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa tiesuunnitelmaluonnoksia esittelevää yleisö- ja tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivuilla osoitteessa https://vayla.fi/mt-14315-kuruntien-parantaminen

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 20.11.2020 mennessä osoitteeseen [email protected] Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille (soittoaika maanantaina 16.11.2020 klo 16–17).

Ilmoitus on julkaistu 4.11.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja suunnitelmasta antavat WSP Finland Oy:stä suunnittelija Antti Ollila, puh. 040 620 8297, [email protected] ja projektipäällikkö Hannele Kemppi, puh. 050 564 8792, [email protected]

Pirkanmaan ELY-keskuksesta lisätietoja antaa projektipäällikkö Jukka Hakala, puh. 0295 036 224, [email protected] ja Ruoveden kunnasta yhdyskuntatekniikan päällikkö Stefan Hirvelä, puh. 044 787 1341, [email protected] ja tekninen johtaja Harri Apell, puh. 044 787 1340, [email protected]

Julkaistu 04.11.2020