Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä tietoverkossa: Maanteiden 408 ja 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii parhaillaan yhteistyössä Savitaipaleen kunnan kanssa tiesuunnitelmaa maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen väyläjärjestelyistä ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteistä. Hankkeen lähtöaineisto pohjautuu vuonna 2013 laadittuun tiesuunnitelmaluonnokseen, jonka ratkaisuja tarkastellaan uutena suunnitelmana kevyen liikenteen yhteyksien ja taajaman muiden liikenneturvallisuustarpeiden osalta.

Covid19-pandemian aiheuttamassa tilanteessa hankkeeseen liittyvää avointa yleisötilaisuutta ei järjestetä. Suunnitelmaluonnosta esitellään hankkeen verkkosivuilla 4.3.2021 alkaen. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tällöin tutustua suun-nitelmaluonnoksiin ja niiden esittelyaineistoon sekä antaa tarvittaessa palautetta suunnitel-masta.

Suunnitelmaluonnos palautelomakkeineen on nähtävillä osoitteessa https://vayla.fi/mt-408-ja-mt-409-kevyenliikenteen-jarjestelyt-ja-liikenneturvallisuustoimenpiteet-savitaipale
Suunnitelmaluonnoksen aineistokansio on myös nähtävillä Savitaipaleen kunnankirjastossa, osoitteessa Keskustie 2, 54800 Savitaipale, kirjaston aukioloaikoina.

Suunnitelmiin liittyvät yhteydenotot, mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään toimittamaan 18.3.2021 mennessä osoitteeseen: [email protected]. Halutessaan asiasta voi myös soittaa suoraan em. yhteyshenkilölle hankesivustolla olevan ohjeistuksen mukaisesti (soittoaika 11.3.2021 klo 15.00-17.00).

ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tieto-suojaosioon osoitteessa: www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Yksityiskohtainen ilmoitus julkaistaan 4.3.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tietoverkossa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja suunnitelmasta antaa myös projektipäällikkö Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191, [email protected]

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
 

Julkaistu 04.03.2021