Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä: Maantien 13259 Kartuntien parantaminen Taivallahden kohdalla, Ikaalinen, Tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii 
Ikaalisiin tiesuunnitelmaa maantien 13259 parantamisesta Taivallahden 
kohdalla.

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Paskolahden ja Taivallahden välisessä 
kapeassa salmessa sijaitsevan Kartuntien (maantie 13259) tieosuudella, ja 
käsittää salmen yhdistävän nykyisen huonokuntoisen ja kapea-aukkoisen 
rummun korvaamisen uudella sillalla ja uuden sillan vaatimilla tieyhteyksillä.
Suunnittelutyön tavoitteena on parantaa tien liikenneturvallisuutta ja 
mahdollistaa vesien virtaaminen Taivallahden ja Paskolahden välillä. 
Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa tiesuunnitelmaluonnoksia 
esittelevää yleisö- ja tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen 
asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 
suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin suunnitteluhankkeen 
verkkosivuilla osoitteessa https://vayla.fi/mt-13259-kartuntien-parantaminen

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään 
lähettämään 4.2.2022 mennessä
osoitteeseen [email protected] 
Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille 
yhteyshenkilöille (soittoaika keskiviikko 26.1.2022 klo 16–17). 

Ilmoitus on julkaistu 20.1.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia 
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun 
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat WSP Finland Oy:stä suunnittelija Antti 
Ollila, puh. 040 620 8297, [email protected] ja projektipäällikkö Antti 
Silvennoinen, puh. 050 380 7747, [email protected] Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta lisätietoja antaa projektipäällikkö Jukka Hakala, puh. 0295 
036 224, [email protected]

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 20.01.2022