Hyppää sisältöön

Ilmoitus Sipoon kunnan kuulutuksesta: Maantien 11689 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä maantie 148 – Söderkullan kartano, Sipoo, tiesuunnitelma

Sipoon kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Sipoon kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.8.2022 Sipoon kunnan tietoverkossa osoitteessa https://www.sipoo.fi/kategoria/kuulutukset/

Kuulutus on nähtävillä 18.8.2022 – 19.9.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa 

Sipoon kunta, kuntatekniikanpäällikkö Marjo Bruun,
puh. 050 563 5132, [email protected] 

Julkaistu 18.08.2022