Hoppa till innehåll

Meddelande om kungörelse från Sibbo kommun: Planering av gång- och cykeltrafiken på landsväg 11689 mellan landsväg 148 och Söderkulla gård, Sibbo, vägplan


Sibbo kommun publicerar i sitt datanät i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse om inledandet av planeringen av den i rubriken nämnda vägplanen och markarbetena. Sibbo kommun delger ärendet genom en offentlig kungörelse så som det bestäms om offentliga kungörelser i förvaltningslagen och genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar som utges allmänt i området.

Kungörelsen publiceras i Sibbo kommuns datanät på adressen https://www.sipoo.fi/sv/kategori/kungorelser/ 18.8.2022.

Kungörelsen är framlagd under tiden 18.8–19.9.2022.

Ytterligare uppgifter ges av 

Marjo Bruun, kommunteknisk chef, Sibbo kommun
tfn 050 563 5132, [email protected]

Publicerad 18.08.2022