Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Seututien 132 tieosa 1 toiminnallisen luokan muuttaminen yhdystieksi 1320, Vantaa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun maantien toiminnallisen luokan muuttamista koskevan
ehdotuksen nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi
julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään
hallintolaissa. 

Kuulutus julkaistaan 23.10.2023 - 22.11.2023,
ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa                                                                                   www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 23.10.2023 - 22.11.2023 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Eeva Kopposela Uudenmaan ELY-keskuksesta, puhelin
0295 021 727 ja sähköposti [email protected].

 

Julkaistu 23.10.2023