Hoppa till innehåll

Anmälan: Ändring av den funktionella klassen för regionväg 132 till förbindelseväg 1320, Vanda

Ändring av den funktionella klassen för regionväg 132 till förbindelseväg
1320, Vanda 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i
sitt datanät i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar
(503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse om framläggande
av ändringen av den funktionelal klassen för den regionväg som nämns i
rubriken. NTM-centralen delger ärendet offentligt genom kungörelse på det
sätt som förvaltningslagen föreskriver om offentlig kungörelse. 

Kungörelsen publiceras 23.10.2023 - 22.11.2023 på NTM-centralens
datanät på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 23.10.2023 -
22.11.2023. 

Mer information fås av Eeva Kopposela vid NTM-centralen i Nyland,
telefon 0295 021 727 och e-post [email protected].

 

Publicerad 23.10.2023