Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 748 Lentokentäntie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Kruunupyy, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 


Kuulutus julkaistaan 23.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 24.4.-31.5.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Teppo Leppäaho, puhelin 0295
027 730 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 23.04.2021