Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 180 Kirjalansalmen uuden sillan tiesuunnitelma, Parainen, Kaarina

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 15.6.2021 – 21.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Projektipäällikkö Matti Kiljunen puhelin 029 5022 796, sähköposti [email protected].
 

Julkaistu 16.06.2021