Hoppa till innehåll

Meddelande: Vägplan för den nya Rävsundsbron på landsväg 180, Pargas S:t Karins

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) publicerar i sitt datanät i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse om framläggande av den vägplan som nämns i rubriken. NTM-centralen delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i en tidning som allmänt utkommer inom området.

Kungörelsen publiceras 15.6.2021 i NTM-centralens datanät på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kungörelsen är framlagd för påseende under tiden 15.6.2021– 21.6.2021.

Mer information fås av projektchef Matti Kiljunen vid NTM-centralen, tfn 029 5022 796, e-post [email protected]
 

 

Publicerad 16.06.2021