Hyppää sisältöön

Ilmoitus :Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Tie- ja rakennussuunnitelma, Laukaa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Laukaan kunta laativat tiesuunnitelmaa maantien 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa.

Hankkeella parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen. Laukkavirrantien ja vanhan ammattikoulun välillä on voimassa oleva tiesuunnitelma vuodelta 2014.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisö-/tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla.

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 3.5.2020 mennessä osoitteeseen [email protected]. Halutessaan asiasta voi myös soittaa alla mainituille henkilöille (soittoaika maanantaina 27.4.2020 klo 16–17).

Yhteystiedot

AFRY Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):

Riina Väyrynen, puh. 040 6207 270, [email protected] 

Keski-Suomen ELY-keskus:

Jarmo Toikka, puh. 029 5024 600, [email protected] 

Laukaan kunta:

Ari Heikkinen, puh. 040 8459 173, [email protected] 

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tieto-suojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa :

ely-keskus.fi/tietosuoja 

Ilmoitus on julkaistu tietoverkossa Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla 16.4.2020. KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lähetekirje: Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Tie- ja rakennussuunnitelma, Laukaa

Keski-Suomen ELY-keskus laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaista tiesuunnitelmaa maantien 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa.

Keski-Suomen ELY-keskus ilmoittaa, että se julkaisee tietoverkossaan ilmoituksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman vuoropuhelutilaisuutta. Ilmoitus julkaistaan 16.4.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset .Lisäksi ilmoitetaan Laukaa-Konnevesi-lehdessä 16.4.2020.

ELY-keskus pyytää Laukaan kuntaa julkaisemaan liitteenä olevan ilmoituksen tietoverkossaan. Ilmoitus tulee julkaista tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan ilmoituksen julkaisupäivänä 16.4.2020.

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiossa osoitteessa ely-keskus.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Jarmo Toikka, puh. 0295 024 600, [email protected]

 

Julkaistu 16.04.2020