Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 148 ja Brobölentien liittymä, Sipoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 15.4.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 15.4. – 17.5.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antavat
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki,
puh. 0295 036 015, [email protected] 

Sipoon kunta, kuntatekniikan päällikkö Marjo Bruun,
puh. 050 563 5132, [email protected] 

Finnmap Infra Oy, projektipäällikkö Mikko Yli-Kauhaluoma,
puh. 040 760 6784, [email protected] 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 15.04.2021