Hoppa till innehåll

Meddelande: Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar på
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör
inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i
rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig
kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att
publicera kungörelsen i flera lokala tidningar. 

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på
webbplatsen 15.4.2021 https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden
15.4.2021 – 17.5.2021. 

Ytterlig information fås av
NTM-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki,
tfn 0295 036 015, [email protected] 

Sibbo kommun, chef för kommunteknik Marjo Bruun,
puh. 050 563 5132, [email protected] 

Finnmap Infra Oy, projektchef Mikko Yli-Kauhaluoma,
puh. 040 760 6784, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

Publicerad 15.04.2021