Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus - Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 17.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 17.2.2021 - 19.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Mikko Vihermäki,
puhelin 0295 036 015 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 17.02.2021