Hoppa till innehåll

Kungörelse: Förbättring av lv 1324 (Lahnusvägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Lahnus - Klaukkala, Esbo och Nurmijärvi, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt
informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005)
och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av
vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet
genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i flera
dagstidningar som allmänt ges ut i området.

Kungörelsen publiceras 17.2.2021 i NTM-centralens informationsnät på
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 17.2.2021 - 19.3.2021.

Ytterligare information om planen fås av: NTM-centralen i Nyland Mikko Vihermäki,
tfn. 0295 036 015, [email protected]

Publicerad 17.02.2021