Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 673 parantaminen rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie välille Vikby – Sulva, Mustasaari, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään
hallintolaissa sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 23.4.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 23.4.-24.5.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Hans Hjerpe Mustasaaren kunnasta, puhelin 050-69612
ja sähköposti [email protected] tai Tero Hakkola Ramboll Finland
Oy:ltä ja puhelin 040 555 8497, sähköposti [email protected]

Julkaistu 23.04.2021