Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av landsväg 673 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Vikby – Solf, Korsholm, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse enligt 108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar samt 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller inledande av planering och terrängarbete för vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse under minst 30 dagar på det sätt, som stadgas om offentlig kungörelse i förvaltningslagen. 

Kungörelsen publiceras 23.4.2021 på NTM-centralens webbplats i datanätet https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kungörelsen finns till påseende mellan 23.4.-24.5.2021. 

Mer information ges av Hans Hjerpe, Korsholms kommun, mobil 050-
69612 och e-postadress [email protected] eller Tero Hakkola,
Ramboll Finland Oy, mobil 040 555 8497, e-postadress
[email protected]

Publicerad 23.04.2021