Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 17941 Kivi - Pörkenäs (Fäbodantien) uusi tieyhteys välillä Länsiväylä - Västergärdan, Pietarsaari, tiesuunnitelma

Pietarsaaren kaupunki, sovittuaan asiasta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, julkaisee tietoverkossaan
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun
tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Pietarsaaren
kaupunki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 11.12.2020 Pietarsaaren kaupungin tietoverkossa
osoitteessa http://www.pietarsaari.fi otsikolla Kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 11.12.2020-11.1.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Johan Enlund Pietarsaaren kaupungilta, puhelin 044-7851221, sähköposti [email protected] tai [email protected]

Julkaistu 11.12.2020