Hoppa till innehåll

Meddelande: Ny anslutning längs landsväg 17941 Kiv-Pörkenäs (Fäbodavägen) på vägavsnittet Västerleden-Västergärdan, Jakobstad, vägplan

Staden Jakobstad, efter att ha kommit överens om ärendet med närings-,
trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), publicerar i
sitt datanät en kungörelse enligt lagen om trafiksystem och landsvägar
(503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller inledande
av planering och terrängarbete i anslutning till vägplanen som nämns i
rubriken. Staden Jakobstad informerar om ärendet genom offentlig
kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen.

Kungörelsen publiceras 11.12.2020 i staden Jakobstads datanät på
adressen https://www.jakobstad.fi under rubriken kungörelser.

Kungörelsen finns till påseende under perioden 11.12.2020–11.1.2021.

Mera information fås av Johan Enlund på staden Jakobstad, tel. 044 785 1221, e-post [email protected] eller [email protected].

Publicerad 11.12.2020