Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 17729 Kronvikintie parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä maantie 7641 - Vanha Kronvikintie, Vaasa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.9.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 7.9. – 7.10.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Hanna Kauppila Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puhelin
0295 027 723, sähköposti [email protected]

Julkaistu 07.09.2022