Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av väg 17729 genom uppförande av gång- och cykelväg mellan väg 6741 - Gamla Kronviksvägen, Vasa

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i
datanätet. Kungörelsen gäller framläggande av vägplanen som nämns i
rubriken till påseende. NTM-centralen informerar om ärendet genom
offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera
dagstidningar som allmänt utkommer i området. 

Kungörelsen publiceras 7.9.2022 på NTM-centralens webbplats i datanätet
https://www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.  

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 7.9. - 7.10.2022 

Mer information om planen ges av Hanna Kauppila, NTM-centralen i Södra
Österbotten, tfn 0295 027 723,
e-post: [email protected].

Publicerad 07.09.2022