Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 1605 Porvoo - Myrskylä parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Lakkapolku - Papinjärventie, Porvoo (Parikiventie - Papinjärventie), tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.2.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 23.2.2021 – 1.4.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:
Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis, puhelin 0295 021 360, sähköposti [email protected]
Porvoon kaupunki Elina Leppänen, puhelin 040 489 98, sähköposti [email protected]

Julkaistu 23.02.2021