Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av landsväg 1605 Borgå - Mörskom genom att bygga en lättrafikled på avsnittet Hjortronstigen - Prästträskvägen, Borgå (Parstenvägen - Prästträskvägen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör
godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet
genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats
samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras 23.2.2021 i NTM-centralens informationsnät på
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 23.2.2021 – 1.4.2021.

Ytterligare information fås av:
NTM-centralen i Nyland Mervi Varis, telefon 0295 021 360, e-mail [email protected]

Borgå stad Elina Leppänen, telefon 040 489 9818, e-mail [email protected]

Publicerad 23.02.2021