Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 115 (Siuntiontie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Degerbyntie (mt11147) - Sudenkaari, Siuntio, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 28.4.2022, Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 28.4.2022 - 6.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Mira Aaltonen, puhelin 0295 026 290 ja [email protected]
 

Julkaistu 28.04.2022