Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av landsväg 115 Sjundeåvägen genom att bygga en lättrafikled på avsnittet Degerbyvägen (landsväg 11147) - Vargsvängen, vägplan, Sjundeå

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens i Nyland webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 28.4.2022.

Kungörelsen finns till påseende 28.4.2022. – 6.6.2022.

Ytterligare information om planen fås av NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen, tfn. 0295 026 290, [email protected]

Publicerad 28.04.2022