Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 101 (Kehä I) Myllypuron eritasoliittymän rakentaminen, Helsinki, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan 
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 2.11.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa 
osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 2.11.2021 – 9.12.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Sami Mankonen, puh. 0295 021 309, [email protected]  

Julkaistu 02.11.2021