Hoppa till innehåll

Meddelande: Landsväg 101 (Ring I), Byggande av planskild anslutning vid Kvarnbäcken, Helsingfors, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på 
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör 
godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet 
genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats 
samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras 2.11.2021 i NTM-centralens informationsnät på 
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 2.11.2021 – 9.12.2021.

Ytterligare information fås av:
NTM-centralen i Nyland Sami Mankonen, telefon 0295 021 309, e-mail [email protected]

Publicerad 02.11.2021