Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maanteiden 1002 ja 11039 parantaminen rakentamalla Skåldön silta, Raasepori, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun yleissuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan keskiviikkona 7.9.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen
tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 7.9. – 7.10.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Mari Ahonen,
puhelin 0295 021 265, sähköposti [email protected]

Julkaistu 07.09.2022