Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av landsvägar 1002 och 11039 genom att bygga bro i Skåldö, Raseborg, generalplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt
informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005)
och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av
generalplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om
ärendet genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig
kungörelse i förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två
dagstidningar som allmänt ges ut i området. 

Kungörelsen publiceras 7.9.2022 i NTM-centralens informationsnät på
www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset. 

Kungörelsen finns till påseende 7.9. – 7.10.2022. 

Ytterligare information fås:
NTM-centralen i Nyland Mari Ahonen,
tfn. 0295 026 265, e-post [email protected] 

Publicerad 07.09.2022