Hyppää sisältöön

Ilmoitus kuulutuksen hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä : Maantien 673 Högbackin liittymän parantaminen, Närpiö

Aika: 20.11.2020

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa
mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon määräajan
pidentämistä neljällä vuodella eli vuoden 2023 loppuun.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 20.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 20.11.-28.12.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta yksikön päällikkö
Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746, sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 20.11.2020