Hoppa till innehåll

Förbättring av anslutningen på Högbacken längs landsväg 673, Närpes

Datum: 20.11.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller förlängning av giltighetstiden för beslutet om godkännande av vägplan som nämns i rubriken med fyra år, dvs. till slutet av år 2023.

NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i dagstidningarna som allmänt utkommer i området.

Kungörelsen publiceras 20.11.2020 på NTM-centralens webbplats i datanätet http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj område Södra Österbotten.

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 20.11.-28.12.2020.

Mer information ges av NTM-centralen i Södra Österbotten, enhetschef Janne Ponsimaa, tfn 029 502 7746, e-post: [email protected]

Publicerad 20.11.2020