Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 68 ja valtatien 8 liittymien parantaminen Edsevössä, Pedersöre

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saat-
taa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuk-
sesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella 
yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä. 

Kuulutus julkaistaan 12.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 13.5.-18.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Veijo Rajamäki, puhelin 0295 027 750 
ja sähköposti [email protected] 

Julkaistu 12.05.2021