Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av anslutningar längs stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö, Pedersöre

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) 
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i 
datanätet. Kungörelsen gäller beslutet om godkännande av vägplanen 
som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom 
offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i 
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i två dagstidningar 
som allmänt utkommer i området. 

Kungörelsen publiceras 12.5.2021 på NTM-centralens webbplats i 
datanätet http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj Södra Österbotten i 
menyn. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 13.5.-18.6.2021. 

Mer information ges av Veijo Rajamäki på NTM-centralen, telefon 0295 
027 750 och e-post [email protected].  

Publicerad 12.05.2021