Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Kantatien 51 parantaminen maantien 11129 (Tähteläntie) liittymän kohdalla, Inkoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 28.2.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 28.2.2023 - 30.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Kirsi Pätsi, puh. 0295 021 331, sähköposti [email protected].

Julkaistu 28.02.2023