Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av stamväg 51 vid anslutningen till landsväg 11129 (Täktervägen), Ingå, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två dagstidningar som allmänt ges ut i området. 

Kungörelsen publiceras 28.2.2023 i NTM-centralens (i Nyland) informationsnät på www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset

Kungörelsen finns till påseende 28.2.2023 - 30.3.2023.

Ytterligare information fås av: 
NTM-centralen i Nyland, Kirsi Pätsi, tfn. 0295 021 331, e-post [email protected]

Publicerad 28.02.2023