Hyppää sisältöön

Hyrynsalmen puunkuormausalueelle johtava liikenne siirretään kulkemaan Puolangantien kautta

Julkaistu 26.5.2023 11.45

 

Hyrynsalmelle rakennetaan uusi alikulkusilta korvaamaan nykyisen huonokuntoisen Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusillan. Hyrynsalmen puunkuormausalueelle johtava Hakolantien tasoristeys poistetaan ja liikenne siirretään kulkemaan Puolangantien kautta tulevana sunnuntaina. Työt ovat osa Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta. 

Hyrynsalmen keskustan lähellä sijaitseva Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusilta on tullut elinkaarensa päähän. Nykyisen alikulkusillan tilalle rakennetaan parhaillaan uutta radan alittavaa alikulkusiltaa, jonka alikulkukorkeus on 4,8 metriä. Korkeamman alituskorkeuden ansiosta Hyrynsalmen puunkuormausalueelle suuntautuva raskas liikenne voidaan aikanaan ohjata käyttämään uutta reittiä. Alikulkusillan alta kulkee moottoriliikenteen lisäksi vapaa-ajan liikuntareitti. Uuden alikulkusillan rakennustyöt ovat käynnissä ja silta otetaan käyttöön tämän vuoden syksyllä.

Raakapuun kuormausalueelle johtava Hakolantien tasoristeys poistetaan käytöstä sunnuntaina 28.5. Puunkuormausalueelle suuntautuva liikenne ohjataan kulkemaan pelkästään Puolangantien (mt 891) kautta siihen saakka, että uusi alikulkusilta luovutetaan liikenteen käyttöön. Hakolantien tasoristeyksen poistaminen on osa Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta, johon kuuluu myös tasoristeysturvallisuuden parantaminen.  ”Tasoristeyksen kansi poistetaan ja radan sivuojat kaivetaan auki, jonka jälkeen rataa ei saa enää ylittää kyseisestä kohdasta”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen

Hankkeen käynnissä olevissa rakennusurakoissa tehdään liikennettä sujuvoittavia tiejärjestelyitä Hyrynsalmen liikennepaikalle sekä parannetaan liikennepaikan työskentelyolosuhteita lisäämällä valaistusta. Hyrynsalmentien alikulkusillan urakoitsijana toimii Oteran Oy ja Kontiomäki–Pesiökylä-radan päällysrakenteen urakoitsijana Destia Rail Oy.

Lisätiedot: 

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta