Hyppää sisältöön

Hyrynsalmen puunkuormausalueelle johtava Hakolantien tasoristeys avataan liikenteelle tiistaina 13.06.

Julkaistu 12.6.2023 11.19

 

Hyrynsalmen liikennepaikan läheisyydessä sijaitseva Hakolantien tasoristeys avataan liikenteelle tiistaina 13.06.2023. Hakolantien tasoristeys johtaa Hyrynsalmen puunkuormausalueelle. Puunkuormausalueelle kulkevat raskaan ajoneuvoliikenteen ajoneuvot käyttävät jatkossakin Viitostien ja Puolangantien kautta kulkevaa reittiä.

Hyrynsalmella sijaitseva Kajaani-Hyrynsalmentien vanha alikulkusilta vaurioitui toukokuun lopulla. Hyrynsalmen puunkuormausalueelle ajava raskas ajoneuvoliikenne oli jo aiemmin ohjattu kiertoreitille Viitostien (vt 5) ja Puolangantien (mt 891) kautta. Jatkossa henkilöliikenteelle sallitaan kulku puunkuormausalueelle myös Hakolantien tasoristeyksen kautta. Puunkuormausalueelta ei ole yhteyttä Vanhatielle.

”Vanhan Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusillan alittava liikenne on siirretty kiertoreiteille, kunnes uusi Hyrynsalmentien alikulkusilta valmistuu syksyllä. Myös Hakolantien tasoristeys avataan puunkuormausalueen henkilöliikenteen käyttöön. Tasoristeysalueella tulee aina kiinnittää erityistä huomiota turvalliseen ylitykseen. Stop-merkin kohdalla täytyy pysähtyä ja varmistaa, ettei junaa ole tulossa. Raskaan liikenteen tulee jatkossakin käyttää Puolangantien kautta kulkevaa kiertoreittiä”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen.

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Liitteet