Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen toisen vaiheen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2021

Julkaistu 14.10.2021 8.00

 

Helsinki–Riihimäki kapasiteetin lisääminen -hankkeessa rakennetaan seuraavien vuosien aikana lisäraiteet Kerava–Järvenpää ja Järvenpää–Jokela väleille. Keravalta Lahden oikoradan suuntaan ja Hyvinkäältä Riihimäen suuntaan rakennetaan uudet tavaraliikenneraiteet. Lisäksi hankkeessa toteutetaan muutoksia laitureihin ja asemien kulkuyhteyksiin Ainolassa ja Jokelassa, muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin sekä parannetaan meluntorjuntaa. Rakentaminen aloitetaan Keravan ja Järvenpään välillä loppuvuodesta 2021.

Ensimmäisenä rakennetaan korvaavia väyliä sellaisille teille ja kaduille, jotka nykyisessä sijainnissaan jäisivät tulevien lisäraiteiden ja niihin liittyvien rakenteiden alle. Kytömaantiellä muutokset kohdistuvat Lahden oikoradan sillan ja Laurikkalantien väliselle osuudelle ja Horsmatiellä Perttiläntien ja Matinkujan väliselle osuudelle. Lisäksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa on suunniteltu tarvittavat muutokset jalankulku- ja pyöräteihin radan molemmilla puolilla.  

– Lähtökohtaisesti korvaavat yhteydet voidaan rakentaa niin, että nykyiset tiet säilyvät rakentamisen ajan liikenteellä hetkellisiä katkoja lukuun ottamatta. Myös lisäraiteiden toteutus on vaiheistettu niin, että matkustajille ja radanvarren asukkaille aiheutuvat häiriöt voidaan minimoida, hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta kertoo.

Tavoitteena sujuvampi rataliikenne Helsingin ja Riihimäen välille

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa tavoitteena on parantaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosan toimintavarmuutta. Helsingin ja Riihimäen välinen rataosan kapasiteetti ei enää riitä kasvaneille liikennemäärille ja junaliikenteessä esiintyy ajoittain häiriöitä. Radanvarren seudulla on myös todettu tarvetta junatarjonnan lisäämiseen. Hankkeessa toteutettavilla lisäraiteilla lisätään rataosan kapasiteettia ja häiriönsietokykyä.

Hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyi liikennepaikkojen parantamiseen. Lisäksi rakennettiin tavaraliikenteen lisäraide Keravalle ja lisäraide Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille. Kesällä 2021 käyttöönotettu Keravan uusi asetinlaite on edellytys toisessa vaiheessa toteutettaville lisäraiteille. Toisen vaiheen valmistuessa Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhteensä 20 kilometriä pitkä neliraiteinen osuus, joka mahdollistaa junavuorojen lisäämisen. Hankkeen kolmas vaihe on vielä ratasuunnitelmavaiheessa.

– Koko hankkeen lopputilanteessa Helsinki–Riihimäki-rataosa tulisi olemaan täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen sekä edistää myös tavaraliikenteen kilpailukykyä, Parviainen sanoo.

Lisätietoa:

Riitta Parviainen, projektipäällikkö, Väylävirasto, [email protected], p. 0295 34 3034

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

https://www.facebook.com/hkiriihimaki

Avaa tästä karttakuva Helsinki–Riihimäki-ratahankkeesta.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta