Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen rakennustyöt alkoivat Kytömaan ja Ainolan välillä

Julkaistu 16.12.2021 12.07

 

Tällä viikolla aloitetun rakennusurakan urakoitsijaksi on valittu Louhintahiekka Oy. Työt alkoivat puunkaadoilla ja pelto-osuuksien raivauksella. Raivaustöistä ei aiheudu merkittävää meluhaittaa.   

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman liikennöidyn rataosan toimivuutta. Tavoitteena on rataosan välityskyvyn lisääminen ja häiriöherkkyyden pienentäminen. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa ja koko hankkeen lopputilanteessa Helsinki–Riihimäki-rataosa tulisi olemaan täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen sekä edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä. 

Nyt käynnistyvät Kytömaan ja Ainolan väliset rakennustyöt koskevat sellaisia teitä ja katuja, jotka nykyisessä sijainnissaan jäisivät tulevien lisäraiteiden ja niihin liittyvien rakenteiden alle. Kytömaantiellä muutokset kohdistuvat Lahden oikoradan sillan ja Laurikkalantien väliselle osuudelle ja Horsmatiellä Perttiläntien ja Matinkujan väliselle osuudelle. Lisäksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa on suunniteltu tarvittavia muutoksia jalankulku- ja pyöräteihin radan molemmin puolin.  

- Korvaavat yhteydet pyritään rakentamaan niin, että nykyiset tiet säilyvät rakentamisen ajan käyttökelpoisina hetkellisiä katkoja lukuun ottamatta. Myös lisäraiteiden toteutus on vaiheistettu niin, että matkustajille ja radanvarren asukkaille aiheutuvat häiriöt voidaan minimoida. Mahdollisista muutoksista ja häiriöistä tiedotetaan Facebook-kanavalla ja verkkosivuilla, hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta kertoo. 

Kytömaan ja Ainolan välillä suoritetaan myös samanaikaisesti maaperätutkimuksia- ja mittauksia tulevien raiteiden rakentamissuunnitelmia varten. Maaperätutkimukset jatkuvat maaliskuun loppuun saakka eikä niistä aiheudu haittaa alueen asukkaille.  

Varsinaiset lisäraiteiden rakennustyöt alkavat sähköratatöillä keväällä 2022. Lisäraiteiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.  

kytömaa-ainola kartta       kytömaa-ainola kartta

Lisätietoa: 

Riitta Parviainen, projektipäällikkö, Väylävirasto, [email protected], p. 0295 34 3034 

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki 

https://www.facebook.com/hkiriihimaki 

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.