Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: ratatyöt Tikkurilassa aiheuttavat muutoksia junien matka-aikoihin ja lähtölaitureihin toukokuusta lähtien

Julkaistu 25.4.2023 14.50

 

Tikkurilassa tehdään muutoksia ratapihan eteläpään raiteisiin ja vaihteisiin. Matkustajille ja aseman käyttäjille muutokset näkyvät 2.5.2023 alkaen. Työt ovat välttämättömiä rataosan toimintavarmuuden kannalta ja mahdollistavat osaltaan junavuorojen lisäämisen tulevaisuudessa.

Työt painottuvat touko–lokakuuhun. Niiden aikana Tikkurilan asemalla on suljettuna kaksi raidetta kerrallaan työn eri vaiheissa ja junat kulkevat alennetulla nopeudella. Ensimmäisenä suljetaan raiteet 1 ja 2. K-, I- ja P-junat kulkevat harvennetuilla vuoroväleillä ja osa D- ja R-junista perutaan. Ensimmäiset muutokset junien kulkuun astuvat voimaan 2.5.2023.

Tikkurilan raide- ja vaihdemuutoksilla mahdollistetaan neljä laituriraidetta kaukoliikenteen sekä Riihimäen ja Lahden suunnan lähijunien käyttöön nykyisten kolmen laituriraiteen sijasta.

”Vaikka töillä on huomattavia vaikutuksia liikenteeseen, niiden tekeminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta rataosan toimintavarmuutta voidaan parantaa ja junavuoroja tulevaisuudessa lisätä”, projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta kertoo.

Rakentamisen käynnistyessä tulevista muutoksista ja työn etenemisestä tiedotetaan Väyläviraston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi HSL ja VR tiedottavat matkustajaliikenteen muutoksista verkkosivuillaan sekä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Tarkat aikataulut ja tiedot ovat luettavissa aseman näytöiltä, HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.

Tikkurilan muutokset ovat osa vaiheittain toteutettavaa Helsinki–Riihimäki kapasiteetin lisääminen -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden toimintavarmuutta kasvattamalla sen välityskykyä ja parantamalla sen häiriönsietokykyä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu Keravalle tavaraliikenteen lisäraide, läntinen lisäraide Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille, uusittu junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite Keravalle sekä toteutettu merkittävät raiteisto- ja laiturimuutokset Riihimäelle. Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan lisäraideosuudet Keravan ja Jokelan välille, läntinen lisäraide Hyvinkään ja Riihimäen välille ja tavaraliikenteen lisäraide Kytömaalta Oikoradalle. Kolmannen vaiheen ratasuunnittelu on käynnissä. Koko hankkeen lopputilanteessa Keravan ja Riihimäen välinen rataosuus on neliraiteinen.

Lisätietoa poikkeusliikenteestä:
HSL Viestintä, mediadesk 040 163 2818 / [email protected]
VR Viestintä, 029 4347 123 / [email protected]
HSL:n tiedote junaliikenteen muutoksista (29.3.):
Pääradan ja Kehäradan junaliikenteeseen merkittäviä muutoksia 2.5.2023 alkaen

Lisätietoa hankkeesta:
Väylävirasto: Riitta Parviainen, projektipäällikkö, [email protected], puh. 0295 34 3034

Seuraa hanketta:
https://www.facebook.com/hkiriihimaki
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2028.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta