Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: Paahdevalli suojelee uhanalaisia kasvi- ja perhoslajeja Hausjärvellä

Julkaistu 15.11.2023 10.17

 

Radanvarsitiellä, Koivikontien ja Monninlinjan alueella aloitetaan paahdevallin rakentaminen sekä esikuormituskoepenkereiden rakentamista valmistelevat työt. Rakentaminen tehdään 13.11.2023–31.7.2024 välisenä aikana.

Monninlinjalla on aloitettu paahdevallin rakentaminen. Paahdevalli on radanvarren pintamaista rakennettava elinympäristö, jonka tarkoituksena on suojella uhanalaisia kasvi- ja perhoslajeja.

”Paahdevalli on maarakenne, johon sijoitetaan paahdeympäristön pintamaita ja mahdollistetaan uuden paahdeympäristön elinolosuhteiden kehittyminen, kertoo Riitta Parviainen Väylävirastosta. Paahdevalli rakennetaan siirtämällä pintamaata radan länsipuolelta Monnin suoralta valliin.

Poikkileikkauskuva paahdevallista. Paahdevallin rakentamisessa pohjamaan päälle tulee kulutus- ja kantava kerros, huoltopiha ja kierrätetystä kitkamaasta tehty valli, jonka päälle sijoitetaan siirrettävä pintamaa. Poikkileikkauskuva paahdevallista

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa rakennettava lisäraide Hausjärven Monnin suoran kohdalta aiheuttaa alueella elävien uhanalaisten kasvi- ja perhoslajien elinympäristölle muutoksia. Paahdevallin avulla turvataan uhanalaisten kasvi- ja perhoslajien olemassaoloa.

Esikuormituskoepenkereet lujittavat radan alla olevaa maata

Rakennettavien esikuormituskoepenkereiden valmistelevat työt käynnistyvät puuston poistolla ja teiden rakentamisella kevään töitä varten Koivikontien ja Rajalantien välisellä rataosuudella. Varsinaisten penkereiden rakentaminen aloitetaan ensi keväänä.

Esikuormituskoepenkereiden avulla varmistetaan, soveltuuko se pohjanvahvistusmenetelmänä rakennettaville uusille lisäraiteille. Rakentamissuunnittelussa on tehty laskelmia siitä, että paalulaatat ja pilaristabilointi olisivat korvattavissa esikuormitusmenetelmällä. Tämän avulla saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä, eikä melua aiheuttavia paalutuksia ja pontituksia tarvitsisi tehdä. Esikuormituskoepenkereiden käyttäytymistä seurataan mittauksin vähintään kahden vuoden ajan.

Lisätietoja hankkeesta:

Väylävirasto: Riitta Parviainen, projektipäällikkö, [email protected], puh. 0295 34 3034

Seuraa hanketta:

https://www.facebook.com/hkiriihimaki

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2028. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Liitteet